Οι επιπτώσεις της φτώχειας μπορεί να γίνουν αισθητές σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας και αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής. Ας εξετάσουμε τις πέντε μεγαλύτερες επιπτώσεις της φτώχειας, προκειμένου να κατανοήσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος!   1. Ο υποσιτισμός Η πιο κοινή επίπτωση της φτώχειας είναι ο υποσιτισμός. Ο υποσιτισμός παρατηρείται ιδιαίτερα στα Περισσοτερα