ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ευχαριστούμε πολυ την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης,

που συνεχίζει να στηρίζει το έργο μας !