Δωρεά από εταιρεία Γιαννακόπουλος Α.Ε. Μύλοι Γρεβενών

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Γιαννακόπουλος Α.Ε. Μύλοι Γρεβενών για την πολύ μεγαλη δωρεά τους σε εκλεκτό αλεύρι !!

 

Ευχαριστούμε θερμά !!