Δωρεά από Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ευχαριστούμε και πάλι την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης για την επαναλαμβανόμενη και ευγενική τους δωρεά !!

 

Ευχαριστούμε θερμά !