Ανακοίνωση-Ευχαριστήριο της Τράπεζας Τροφίμων Βόρειου Ελλάδος

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις  εταιρείες, οι οποίες η κάθε μια με τον τρόπο της στήριξε την προσπάθεια μας και μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη στο έργο που διεξάγουμε  καθημερινά.

Αισίως  ο αριθμός τους ξεπερνά τις 20 εκ των οποίων ορισμένες συνεχίζουν να μας δείχνουν σε σταθερή βάση την ευαίσθητη και την ανθρώπινη πλευρά τους .

Το παράδειγμα τους μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε , ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για παροχή τροφίμων σε άτομα , οικογένειες και ιδρύματα που πλήττονται απο τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες.