Όραμα / Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής. Η εταιρεία υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας και ιδιαιτέρως προς τις ευπαθείς ομάδες, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα σκοπός της Τράπεζας Τροφίμων Βορείου Ελλάδος, είναι :

  • η καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας λόγω της οικονομικής κρίσης που τείνει να γίνει επισιτιστική στις αστικές περιοχές της  Βόρειας Ελλάδος, καθότι η παιδική φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια των μαθητών στα σχολεία των περιοχών αυτών έχει φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα, όπως καταγράφεται σε επίσημες μελέτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των Υπουργείων Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, αλλά και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων
  • η συλλογή και η δωρεάν διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συσσίτια και ιδρύματα αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε όλη την Βόρεια Ελλάδα
  • η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα και κοινότητες και ιδιαιτέρως προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις και προβλήματα, είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές, είτε από πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες
  • η ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα στην καταπολέμηση της φτώχειας, της ανέχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα των παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών που βιώνουν την φτώχεια, την ανέχεια και την ελαχιστοποίηση των ευκαιριών μόρφωσης.