Συνεργασίες

Η  « σίτισις » Τράπεζα τροφίμων Βορείου Ελλάδος με αποκλειστικό γνώμονα την καταπολέμηση και εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας στην Ελλάδα, έχει ως θεμελιώδη αρχή της την εξεύρεση και υλοποίηση εγχώριων αλλά και διεθνών συνεργασιών με κυβερνητικές ή μη-κυβερνητικές οργανώσεις, με παρεμφερείς στόχους και αξίες. Οι συνεργασίες με ευρωπαϊκούς  και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έχουν απώτερο σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, την εξεύρεση λύσεων αλλά και την εφαρμογή προγραμμάτων για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας.

Στο πεδίο της δράσης αυτής η  « σίτισις » Τράπεζα τροφίμων Βορείου Ελλάδος συνεργάζεται στενά με την γερμανική φιλανθρωπική εταιρεία « KIVOTOS Eine Arche für Kinder gemeinnützige UG » με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και πείνας και την έμπρακτη στήριξη μας με κάθε είδους βοήθεια.

Στην Ελλάδα σύντομα θα ανακοινώσουμε τις συνεργασίες μας με τους Δήμους, Εκκλησίες τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου καθώς και με τους συνδέσμους Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος.