Πηγές Πληροφόρησης

 • Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πολιτικών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
 • UNICEF, Έκθεση για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2016,
 • Τhe Global FoodBanking Network, Hunger Resources,
 • Greek Reporter, Study 15% of Greeks live in extrem poverty,
 • ΕΛΣΤΑΤ, Έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα 2016,
 • Institute Bread for the World,
 • Global Hunger Foundation,
 • United Nations World Food Programme,
 • Global Alliance for Improved Nutrition,
 • Socialpolicy.gr,
 • CNN Greece,
 • The Borgen Project,
 • Die Tafeln, Essen wo es hingehört,
 • Financial Times, A Greek tragedy, How much can one nation take?,
 • Eφημερίδα Dramini,
 • Eφημερίδα Proto Thema,
 • International Food Policy Research Institute,
 • Ideas that feed,
 • Deutsche Kinderhilfe e.V.,
 • Fédération Européenne des Banques Alimentaires,
 • Feeding America