Εθελοντισμός

Η « σίτισις » Τράπεζα τροφίμων Βορείου Ελλάδος λειτουργεί με την βοήθεια και υποστήριξη εθελοντών, τόσο σε καθημερινές λειτουργίες, όσο και για την υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων. Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά στο γενικό πληθυσμό, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Στη σύγχρονη κοινωνία, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να καταβάλλουν προσπάθεια και χρόνο μόνο σε ότι έχει οικονομικό όφελος. Ωστόσο, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως εθελοντές, η «ανταμοιβή» που προκύπτει από αυτή την εμπειρία, συχνά μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε μορφή οικονομικής αποζημίωσης.

Με λίγα λόγια……

  • Κοινωνικοποίηση και κοινωνική δικτύωση
  • Συμμετοχή στα κοινά, δυναμική ομάδας, ενεργός πολίτης, καλύτερη λειτουργία της  δημοκρατίας
  • Χαρά της προσπάθειας και του αποτελέσματος, η ωφέλεια επιστρέφει!

Γίνε και εσύ Εθελοντής στην « σίτισις » Τράπεζα τροφίμων Βορείου Ελλάδος!