Διατροφή & Περιβάλλον

Παρά τις προόδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην τεχνολογία τροφίμων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τέλεια βρώσιμα τρόφιμα δεν μπορούν να διανεμηθούν προς πώληση. Τι κάνει η εταιρεία παραγωγής τροφίμων σε αυτήν την περίπτωση; Προωθεί το προϊόν στην υγειονομική ταφή και φέρει τα έξοδα μεταφοράς και καταστροφής ή βλέπει την ενέργεια αυτή ως σφάλμα και ως μια ευκαιρία για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα επιφέρει την αποφυγή μιας περιβαλλοντικής τραγωδίας;

Κάθε χρόνο πολλές εταιρείες τροφίμων, με τη βοήθεια των Τραπεζών τροφίμων, αποτρέπουν χιλιάδες τόνους τροφίμων να πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής δίνοντας ένα νέο στόχο: να βοηθηθούν οι άνθρωποι που πεινούν.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώσουν το κόστος, να αποφευχθεί η περαιτέρω πίεση στο χώρο υγειονομικής ταφής και να μειώσουν την παραγωγή του μεθανίου που προκύπτει από την αποσύνθεση των αποβλήτων.
Παράλληλα, όταν τα τρόφιμα δεν καταναλώνονται, οι τεράστιοι πόροι που χρειάστηκαν για την παραγωγή της τροφής είναι τεράστια σπατάλη. Αυτό περιλαμβάνει τη σπατάλη του νερού και της ενέργειας που καταναλώθηκε σε όλα τα στάδια, από την πρώτη ύλη έως το πιάτο, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, ψύξης και της μεταφοράς των τροφίμων.

Η διατροφή είναι σημαντική για όλους, όμως το φαγητό είναι μια πρόκληση για εκείνους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Άτομα με χαμηλό εισόδημα συχνά δεν έχουν τα χρήματα, την εκπαίδευση ή άλλους πόρους για να διατραφούν σωστά. Ο ρόλος μας επικεντρώνεται στην συγκέντρωση τροφίμων που θα ενισχύσουν τη συνολική διατροφική σύνθεση της προσφοράς στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η καθημερινή μας προσπάθεια έγκειται στην αύξηση της ποσότητας των φρέσκων τροφίμων που διανέμονται, συμπεριλαμβάνοντας τα φρούτα και τα λαχανικά, το κρέας και το γάλα.

Πρώτη προτεραιότητα για την « σίτισις » Τράπεζα τροφίμων Βορείου Ελλάδος είναι να παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Δουλεύουμε σκληρά για να βοηθήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε με την αποδοχή όλων των τροφίμων που προσφέρονται σε μας από τις εταιρείες τροφίμων και το ευρύ κοινό. Παράλληλα ο ρόλος της διατροφής γίνεται όλο και πιο σημαντικός στην καθημερινή μας προσπάθεια καταπολέμησης της πείνας. Δεν είναι πλέον επαρκής ο ρόλος μας για να παρέχουμε απλώς θερμίδες για να ανακουφιστεί η πείνα. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε υγιεινές και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της επισιτιστικής ανασφάλειας.